For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پایان نامه ها (فارغ التحصیلان )

 

دکتری

دانشجو موضوع
حسن مصطفایی بررسی اثر فونداسیون غیرخطی با در نظر گرفتن گوه‌های تماسی در سدهای بتنی (پاییز 1399)  چکیده
حسن زیبا سخن بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی میراگر جاري شونده با رفتار خمشی خالص براي
استفاده در قابهاي مهاربندي شده همگرا (بهار 1398) چکیده
وفا مرسلی طراحی لرزه اي قابهاي خمشی فولادي بر مبناي خسارت (بهار 1398) چکیده
علیرضا مذهب ارائه یک سیستم نوین جداساز الاستومتری- لغزشی(1396) چکیده
روح ا... مرادی ارائه مدل مکانيکي جامع براي رفتار لرزه­اي مخازن استوانه­اي بتني انعطاف­پذير(1396) چکیده
هادی صیادپور روش ناحیه‌ی نزدیک در تحليل اندرکنش خاک و سازه‌ي سازه‌های ساختمانی با پی سطحی (زمستان 1394) چکیده
علی جهانگیری معرفی اتصال ابداعی پس کشیده با گره صلب و ارزیابی آن بوسیله روش اجزای محدودوآزمایش روی نمونه پیش ساخته (پاییز 1394) چکیده
محمدرضا جواهری بررسی خواص لرزه ای دیوارهای برشی نازک فولادی در قاب های فولادی سبک سرد نورد شده (تابستان 1392) چکیده
فرشاد برهمن              توسعه توابع آسيب‌پذيري احتمالاتي براي برآورد سطوح خرابي تجهيزات پالايشگاهي در مقابل سناريوهاي مختلف زلزله (شهريور 85). چکیده

 

 

کارشناسی ارشد

دانشجو موضوع
سارا خان مدرس استفاده از ورق اتصال میانی مهاربند همگرا به عنوان فیوز لرزه ای (تابستان 1399) چکیده
یوسف مصر حبیبی تحلیل فروریزش سازه های پیچشی قاب خمشی در برابر زلزله (پاییز 1399)  چکیده
علی حسینی راد طراحی عملکردی سازه­ها بر اساس خسارت (پاییز1399) چکیده
محمد عطایی (مشترک) مطالعه‌ی تحلیلی میراگر گاست پلیت شیاردار برای­ مهاربندهای ضربدری (پاییز 1399) چکیده
افسانه خسروی تحلیل و طراحی دیوارهای برشی فولادی سوراخدار (تابستان 1399) چکیده
محمدعلی مقیم تحلیل طیفی پاسخ سازه ها تحت لرزش ناشی از عبور قطار زیر زمینی در مسیر منحنی  (تابستان 1399) چکیده
محمدرضا آخوندی ارزیابی احتمالاتی خسارت لرزه اي ساختمان هاي فولادي با احتساب اثر
اندرکنش خاك-سازه (تابستان 1398) چکیده
سعید آرمان ارتقاء شکل پذیري قاب مهاربندي ضربدري به وسیله افزودن حلقه هاي لوله اي
فولادي به عنوان فیوز لرزه اي (تابستان 1398)  چکیده
امیرحسین شمس مقایسه‌ي عملکرد و رفتار غیرخطی ساختمان‌هاي قاب خمشی فولادي
طراحی شده با دو روش تغییرمکان و نیرو در حضور پیچش (تابستان 1398) چکیده
مازیار پناهی تحلیل غیرخطی چرخه اي سازه هاي بتنی پیش ساخته با دیوار برشی
فولادي ( بهار 1398) چکیده
مسعود شیرزادی اثر اندرکنش غیرخطی خاك – سازه بر آسیب پذیري لرزه اي سازه هاي
فولادي پیچشی (زمستان 1397) چکیده
مائده بیگی تحلیل دینامیکی اندرکنش خاك-سازه با استفاده از شبکه عصبی بهینه سازي
شده با الگوریتم ژنتیک (تابستان 1397) چکیده
حسین حاجی مهرابی ارائه منحنی‌هاي شکنندگی لرزه‌اي براي مخازن بتنی استوانه‌اي بافل‌دار ذخیره
مایعات (تابستان 1397) چکیده
پوریا شیخ بهایی بررسی واکنش دینامیکی مخازن استوانه اي آب ساخته شده از کامپوزیت سیمانی
در مقایسه با بتن معمولی (ECC) مهندسی شده (تابستان 1397) چکیده
مصطفی عندلیبی      تحلیل دینامیکی مجزای سازه ­های متصل (بهار 1396) چکیده 
داود فراهانی بررسی پدیده ضربه در ساختمان­های پیچشی مجاور همراه با لحاظ کردن اثر انعطاف­پذیری خاک (بهار 1396) چکیده 
محمد ثابت راسخ روش طراحی براساس تغییرمکان برای ساختمان­های پیچشی (بهار 1396) چکیده 
امیرامین یزدانی تحلیل طیفی پاسخ سازه تحت ارتعاش ناشی از عبور قطار های زیر زمینی (بهار 1396) چکیده 
   
حمید عباس­نیا مرزونی     بررسی رفتار چرخه­ای اتصالات تیر- ستون بتن مسلح میانی و ارائه مدل عددی برای چشمه اتصال (زمستان 1395) چکیده 
مهدی کریمی ارزیابی و ارتقاء تحلیل استاتیکی غیرخطی با روش دریفت پوش آور برای سازه های بلند نامتقارن (زمستان 1395) چکیده 
مهدی فرج محمدیه تأثیر حفاری‌های عمیق بر آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های فولادی موجود با آنالیز پارامتری (زمستان 1395) چکیده 
احسان جهانی زاده ارزیابی رفتار دیوار برشی سه‌بعدی تحت بارگذاری چرخه‌ای با ارائه‌ی مدل ماکرو (زمستان 1395) چکیده 
امیرحسین پور(مشاور) مطالعات آزمایشگاهی جهت تعیین ضریب رفتار و ظرفیت باربری قاب فولادی سبک سرد نورد شده با دیوار برشی بتنی سبک (پاییز 1395) چکیده 
سبحان آقااسماعیلی اثر وجود حلقه­های فولادی میانی برشکل­پذیری قاب مهاربندی همگرای ضربدری (تابستان 1395) چکیده 
میلاد فراهانچی برادران  طراحی لرزه‌ای سازه‌های فلزی بر اساس شکل‌پذیری (تابستان 1395) چکیده 
رضا سلطان آبادی ارزیابی و ارتقاء اتصالات خمشی تیر به ستون فولادی با استفاده از میراگرهای ویسکوپلاستیک (تابستان 1395) چکیده                            
احسان محمدی بررسی رفتار دینامیکی لوله های مدفون در خاک در ناحیه خم تحت اثر انتشار موج (تابستان 1395) چکیده 
مسعود شفیعی ورزنه بررسی تاثیر بازشو در رفتار لرزه­ای دیوار باربر ساختمان­های بنایی (بهار 1395) چکیده 
علی فتح اللهی ارائه طيف طرح شتاب با احتساب اندركنش خاك و سازه (تابستان 1395) چکیده 
اسماعيل شاکری   بررسی پارامترهای اثرگذار روی مقاومت برشی صفحه فلزی در ديوار برشی مرکب (بهار 1395) چکیده 
محمدرضا بخشی                 بهينه‌يابی طول تير پيوند قابل تعويض در مهاربند خارج از مرکز بر اساس سطح عملکرد ايمنی جانی (بهار 1395) چکیده 
آصفه مردانی شناسایی سازه با استفاده از شبکه عصبی موجک بهبود‌یافته فازی (خرداد 94) چکیده
مرتضی حیدری بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی و ارائه مدل ماکرو برای تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح سه بعدی (خرداد 94) چکیده
سید محمد میرحسینی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی قاب خمشی و مهاربندی و ساختمان‌های بتنی قاب خمشی و دیوار برشی با  در نظر گرفتن برکنش و اندرکنش خاک و سازه (شهریور93) چکیده
میثم بانی زاده اثر اندرکنش خاک و سازه بر توزیع آسیب­پذیری لرزه­اي ساختمانهای بتنی قاب خمشی و قاب خمشی با دیوار برشی (شهریور93) چکیده
محمد صادق کاظمی کنترل فعال سازه‌ و کاربرد آن در طراحی لرزه ای بر اساس کنترل خسارت (اردیبهشت 93) چکیده
حسین علی بابایی           محاسبه‌ی طیف‌های طراحی با احتساب اندرکنش خاک و سازه  ( شهریور 93) چکیده
امیر ناصری دهکردی توسعه روش تحليل استاتيکي غيرخطي بر اساس برش طبقات جهت ارزيابي لرزه اي سازه ها (شهریور 93) چکیده
حسین دستان  میرک همگرا سازی نتایج طراحی استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود بر پایه ضریب رفتار (شهریور93) چکیده
طاهریان روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بر مبنای تغییرمکان نسبی طبقات جهت ارزیابی لرزه ای سازه ها چکیده
محمد رضا نجار ارائه روش تحليل و آزمايش مرکب برای افزايش دقت تعيين پاسخ ديناميکی سازه ها (شهریور 93) چکیده
حامد فضلی نژاد مقایسه میزان ایمنی لرزه ای در ویرایش های اخیر آیین نامه ACI براساس روش ارزیابی FEMA P695 (تابستان93) چکیده
بهاره مدنی بررسی نقش ضربه بر سازه­های مجاور با درنظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه و اندرکنش متقابل (92) چکیده                                                       
آزاده جعفری رفتار ارتعاشي دريچه­هاي کشويي تخليه­کننده­هاي تحتاني سدها در شرايط هيدروليکي مختلف (زمستان 92)  چکیده
مهدی طالبی ورنی مقیاس کردن حرکات زمین برای استفاده در آنالیز دینامیکی غیر خطی (اسفند92) چکیده
ابوالحسن بنی شیخ الاسلامی کاهش پاسخ ديناميکي قاب های فلزی با استفاده از اتصالات خمشي مجهز به ميراگر های ويسکوالاستيک با هسته های فولادی(91)  چکیده
بهزاد توکلی اصلاح الگوی برش طبقه در روش تحليل استاتيکی غيرخطی براساس برش طبقات (مهر91) چکیده
محمد یزدآباد ارائه منحنی‌های شکنندگی مخازن بتنی‌ استوانه‌ای(اسفند91) چکیده
سعید حق الهی             ارزیابی سطح عملکرد آستانه فروریزش سازه­های بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه (بهمن 91) چکیده                                  
  بیژن معتمدی ارائه و مقایسه روش های مختلف مدل سازی غیرخطی سه بعدی دیوارهای برشی بتنی (بهمن 90). چکیده
مسعود پورمسعود ارائه جزييات جديدی برای بالشتک های لاستيکی در سازه های ايزوله شده در برابر زلزله (اسفند90 ) چکیده
احسان سلیمانی منحنی های لنگر-چرخش اتصالات جوشی تیر به ستون فولادی (اسفند 90). چکیده
مهدی سليمی بهينه سازی سازه­های بتن آرمه با قاب خمشی بر اساس کمينه کردن شاخص خسارت با استفاده از الگوريتم ژنتيک (تابستان 90). چکیده
محمد نورائی انتخاب و مقیاس کردن شتابنگاشتهای زلزله برای کاهش پراکندگی در پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه ها (تابستان 90). چکیده
مهدی قندیل                   ارائه روش ناحیه نزدیک و مدل های نیمه تحلیلی برای تحلیل اندرکنش سازه و خاک و پاسخ حداکثر سازه های مجاور هم در زلزله (تابستان 90). چکیده    
ستار درافشان ارائه روش هايپر المانهای فشرده برای محاسبه توابع گرين در محيط­های نامنظم هندسی (تابستان 90). چکیده
حسن زيباسخن ارائه و بررسی اتصالات تیر فولادی به ستون بتنی (خرداد 90). چکیده
مرتضی اميدی بررسی رفتار استاتيکی غيرخطی و ارائه مدل غيرخطی معادل برای اتصالات تير-ستون بتن مسلح (فروردين 90). چکیده
راضيه نيکبخت ارائه طيف های پاسخ برای ارتعاشات سطحی ناشی از حرکت قطارهای زيرزمينی (اسفند 89). چکیده
علی سلطانی مدل سازی غيرخطی رفت و برگشتی ديوارهای برشی دوبعدی (اسفند 89). چکیده
رسول شاه قليان قهفرخی بررسی و اصلاح دستورالعمل ارزيابی سريع لرزه ای  ساختمان های مصالح بنايی کشور (تير 89). چکیده                                                 
ميعاد صابری بررسی استاتيکی و ديناميکی رفتار لوله های مدفون در خاک در ناحيه خم ها و زانوها (تير 89). چکیده
آرش صحرايي ارائه روش تحليل استاتيکی غيرخطی براساس تغييرمکان نسبی طبقات (دريفت پوش اور) (تير 89). چکیده
هادی رفيع زاده نصرآبادی بررسی و ارائه اتصالات مقاوم خمشی پيش ساخته در سطوح شکل پذيری متفاوت (خرداد 89). چکیده
محمود افشاری تحليل ديناميکی غير خطی پل های بنايی (مهر 88). چکیده
حجت عباسی فارفانی روش شبکه عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبان درتحلیل دینامیکی با اندر کنش خاک و سازه چکیده
امير مقتدری اصفهانی       تحليل ارتعاشات سازه ناشي از حرکت قطارهاي زيرزميني (تير 88). چکیده                     
احمد بختيار نصرآبادي مطالعه اثر برکنش بر رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي بتني با تکيه‌گاه انعطاف‌پذير (بهمن 87). چکیده
سعيد قائد اميني هاروني     بررسي اثر برکنش بر رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي با تکيه‌گاه صلب (بهمن 87). چکیده
رافيک آرتونيان رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی پيش ساخته بلند مرتبه مقاوم به زلزله با ديوار برشی فولادی (شهريور 87). چکیده
مهدی هادی صلاح روش‌هاي استاتيکي معادل و طيفي براي سازه‌هاي خمشي فولادي نامتقارن به روش استاتيکي غيرخطي مودی تطبيقي (تابستان 86). چکیده           
علي رجبي‌پور برآورد احتمالاتي براي ارتقاء ايمني لرزه‌اي لوله‌های مدفون- مطالعه موردي شبکه گاز شهري (بهار 86). چکیده
آرش محمدي فارساني بررسي رفتار استاتيکي غيرخطي ديوارهاي برشي فولادي در تغيير شکل‌هاي بزرگ (بهار 86). چکیده
اميرحسين بابايي تهيه طيف‌هاي خطي و غيرخطي با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه (زمستان 85). چکیده
حسين کرماني استفاده از روش تحليل افزاينده غيرخطي و ارائه روشي براي طراحي بر اساس شکل‌پذيري (زمستان 85). چکیده              
علي شجاعي طراحي لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي بر اساس توزيع يکنواخت نياز شکل‌پذيري (پائيز 85)
سيدمصيب افتخاري طراحي لرزه‌اي لوله‌هاي مدفون تحت هندسه نامنظم زمين (خرداد 85). چکیده
احسان فاضلي آناليز فروپاشي سازه‌ها به روش المان‌هاي مجزاي بهبوديافته (بهار 85). چکیده
امير خامسي‌پور تحليل انتشار موج در محيط‌هاي نامحدود با مرزهاي جانبي غيرقائم به روش لايه‌هاي نازک (بهار 85). چکیده
عليرضا قطبي‌زاده        تعيين ظرفيت باربري پل‌هاي موجود با استفاده از روش‌هاي استاتيکي غيرخطي و ديناميکي غيرخطي فزاينده (بهمن 84). چکیده
آرش اصغري تعميم روش آناليز مودال سازه‌هاي واقع بر تکيه‌گاه صلب و انعطاف‌پذير (پائيز 84). چکیده
علي اسلامي باروق مدل‌سازي غيرخطي ميان قاب‌ها و بررسي اثر آنها بر روي قاب‌هاي خمشي در زلزله (پائيز 84)
علیرضا بهمن زاد ارزيابي عملکرد سازه‌هاي فولادي قاب خمشي تحت اثر زلزله‌هاي حوزه نزديک به روش استاتيکي و ديناميکي غيرخطي  (تابستان 84). چکیده
محسن فاصحيان محاسبه طيف خسارت در مناطق مختلف شهر تهران تحت سناريوهاي متفاوت زلزله (زمستان 83). چکیده
علي طاهري ارائه يک مدل ساده براي بررسي رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي مجاور و متصل به هم در مجتمع‌هاي صنعتي (تابستان 83). چکیده
سيد ابوالفضل ميربابايي مطالعه اثر انعطاف‌پذيري خاک بر توزيع آسيب‌پذيري لرزه‌اي در ساختمان (ارديبهشت 83). چکیده
مريم عيديني‌نژاد طراحي لرزه‌اي ساختمان با تکيه‌گاه انعطاف‌پذير بر اساس تغيير مکان  (پائيز 82). چکیده
محمود دهقان‌ منشادي تغييرات برش پايه ساختمان‌هاي فولادي قاب خمشي و مهاربندي شده در اثر برکنش (پائيز 82). چکیده
علي رمضانخاني محاسبه ضريب رفتار و توزيع نيروهاي جانبي در قاب‌هاي خورجيني (شهريور 82). چکیده
بهزاد مدن‌پور مقايسه ضوابط ای تی سی 40 و فما 356 در ارزيابي ايمني لرزه‌اي سازه‌هاي بتني با قاب خمشي آئين‌نامه بتن ايران (تابستان 82). چکیده
عليرضا نفريه بهبود دقت تعيين نقطه عملکرد ساختمان‌ها در روش‌هاي طراحي لرزه‌اي بر اساس عملکرد (تابستان 82). چکیده
فريد پويان اثرات پديده برکنش بر سازه‌های فولادی (اسفند 81). چکیده
مصطفي بيابان نورد     بررسي رفتار لرزه‌اي ستون‌هاي مشبک (بهمن 81). چکیده
سيدشهاب اسلامی بررسي مقايسه‌اي ايمني لرزه‌اي سازه‌هاي بتني با استفاده از آئين‌نامه 2800، دستورالعمل ای تی سی 40 و روش وای پی اس (بهمن 81). چکیده
حامد آزاد ارائه کمي مرزهاي سطوح مختلف عملکرد لرزه‌اي براي قاب‌هاي خورجيني با استفاده از روش انرژي و آزمايش ميز لرزان (آذر 81). چکیده
رضا رئوفي تحليل ديناميکي غيرخطي ساختمان‌هاي واقع بر گروه شمع تحت اثر تغيير مکان‌هاي بزرگ (آبان 81). چکیده
نويد افشار بررسي رفتار سازه‌هاي بتني با ابعاد مختلف قاب خمشي- ديوار برشي (مرداد 81). چکیده
عليرضا وارسته           طراحي لرزه‌اي سازه‌ها بر اساس تغيير مکان و تعميم آن به کنترل فعال (تير 81). چکیده
وحيد شريف بهينه‌سازي استفاده همزمان از دستگاه ارتعاش اجباري و ميز زلزله (آزمايش مرکب ميز لرزان) (زمستان 80). چکیده
محسن روسفيد تأثير نحوه قرارگيري مهاربندي در رفتار ديناميکي غيرخطي ساختمان‌هاي قابي (زمستان 79). چکیده
اميرهومان مهاجري بررسي تغييرات برش پايه و تغيير مکان جانبي حداکثر ساختمان‌های بلند با سيستم‌هاي لوله‌اي و مهار بازويي روي خاک انعطاف‌پذير (فروردين 79). چکیده
   

 

تحت نظارت وف ایرانی