For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر فرهاد بهنام فر خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان تلفن : 33913844-031 فکس : 33912700-031 وب سایت : دکتر فرهاد بهنام فر
  • دانشیار دانشکده مهندسی عمران
زمینه های تحقیقاتی :
  • ارزيابی و بهسازی لرزه ای سازه ها
  • طراحی لرزه ای بر اساس خسارت
  • مدل سازی و تحلیل غیرخطی
  • اندرکنش خاک و سازه
  • روش اجزاء محدود
  • روش اجزاء منفصل
  • حرکت قوی زمین
  • روشهای نوین آزمایشگاهی

تحت نظارت وف بومی

دکتر فرهاد بهنام فر | دانشیار دانشکده مهندسی عمران

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف بومی