For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر فرهاد بهنام فر خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اتاق 321، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان تلفن : 33913844-031 فکس : 33912700-031 وب سایت : دکتر فرهاد بهنام فر
  • استاد دانشکده مهندسی عمران
زمینه های تحقیقاتی :
  • ارزيابی و بهسازی لرزه ای سازه ها
  • طراحی لرزه ای بر اساس خسارت
  • مدل سازی و تحلیل غیرخطی
  • اندرکنش خاک و سازه
  • روشهای نوین آزمایشگاهی

تحت نظارت وف ایرانی